0861 25 24 23

Nuutste Blogs

Francois Redelinghuys
Francois Redelinghuys

The nine corporate personality types

The nine corporate personality types According to the well-known Forbes Media Company there are nine different personality types in the workplace. See below where you fit in: 1)    Bambi This category describes most new recruits in a specific company. They are eager, like to develop new ideas and they are the company’s greatest supporters.  …

Flip Buys
Flip Buys

Oorkom Marx se nagmerrie deur opleiding

Flip Buys skryf oor die oorsake van die dekadelange personeelverminderings as gevolg van die strewe na “eenvormigheid in plaas van eiesoortigheid”. Hy fokus in hierdie artikel slegs op een rede vir die voortdurende afskalings, naamlik bedryfsdoeltreffendheid en stel ’n strategiese oplossing vir die krisis voor. Natuurlik is daar ander redes ook wat ander oplossings vereis….

Francois Redelinghuys
Francois Redelinghuys

Brain food − to help you work better

In the same way that the heart and other organs need nutrients and energy-giving food, your brain also needs nutrients. Here are five foods that will take you to higher performance levels in your job: 1)    Whole-wheat products The ability to concentrate for hours on end is affected by the supply of energy (glucose) to…

Eugene Brink
Eugene Brink

Óns kan ook nie asemhaal nie

Dit was vir my interessant om die “Open Stellenbosch”-beweging se verduidelikings van hul luidrugtige versteuring van ‘n Afrikaanse lesing by die Universiteit van Stellenbosch te hoor. Op TV-nuus het een van hul leiers baie taktvol gesê hulle het niks teen die Afrikaanse taal en kultuur nie, maar dat die taal hulle uitsluit en “versmoor” by…

Eugene Brink
Eugene Brink

Onlangse gebeure belig weer kloof tussen Afrika en Europa

Op talle vlakke is die verskille tussen ’n Westers-georiënteerde lewensbeskouing en dié van Afrika, strak en selfs lynreg teenstrydig.   Byvoorbeeld, in Afrika is die gemeenskap die fokuspunt en daaruit spruit die kollektiwistiese siening oor sosiale verhoudings. In Afrika is die gemeenskap baie belangriker as die indiwidu en die indiwidu moet ondergeskik aan die gemeenskap…

Flip Buys
Flip Buys

Welstand van werkers bepaal welstand van land

ʼn Land se welstand word deur die welstand van sy werksmag bepaal.  ʼn Goed opgeleide, produktiewe en goed betaalde werksmag is bepalend vir ʼn land se sukses.   Soos die Vader van die Vryemark, Adam Smith in sy Wealth of Nations gesê het: ”No society can surely be flourishing and happy, of which the far…

Eugene Brink
Eugene Brink

Die Koue Oorlog duur voort in Suid-Afrika

Die val van kommunisme en die Berlynse Muur asook die verbrokkeling van die Warskou Pakt en die Sowjetunie was geen klein politieke verwikkelinge in die wêreld nie. Dit het ook nie vanself gebeur nie en daar was strukturele kragte werksaam in hoe hierdie gebeurtenisse ontvou het. Ná ’n paar jaar se hervormingsbeleide en pogings deur…

Okker Greyvenstein
Okker Greyvenstein

Emotional impact of retrenchment

Retrenchment is not something one understands until it happens to you.   I can clearly recall the day when I got this message via social media: “The company intends reducing staff numbers by 7 000.” My immediate reaction was shock; it might be one of the last times I was working on the site, I thought….

Bladsy 1 van 26512345...102030...Laaste »